Právě se zobrazuje obsah pro Portugal

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Všichni se spoléháme na efektivní dopravu a infrastrukturu. Naši klienti v tomto odvětví od nás vyžadují nákladově efektivní výstupy, důsledné řízení rizik a silnou finanční zodpovědnost, aby byl tento cíl skutečně splněný.

Jsme si vědomi toho, že koncoví uživatelé od dopravy a infrastruktury očekávají bezpečnost, spolehlivost, dobrou cenu, pohodlí a příjemné zážitky.

Řešení, ne problémy

Nikdo nemá rád problémy – zejména klienti. I když velké projekty můžou přinést dlouhodobý užitek, často způsobují významné krátkodobé narušení a nepohodlí pro uživatele.

Naší prací se klientům snažíme pomoci splnit  jimi sdělené sliby a dosáhnout co možná nejhladšího průběhu, aby byly projekty dokončeny včas a v rámci rozpočtu.

Jako odborníci v oblasti infrastruktury máme všechny poznatky o nejnovějších materiálech, cenách, trendech na trhu a prostředcích zadávaní veřejných zakázek, které mohou zvýšít hodnotu  aktiv klientů.

Osvědčené poradenství

Klienti k nám přicházejí kvůli našim zkušenostem v řízení různých typů projektů z oblasti infrastruktury. Pracujeme s klienty z veřejného a soukromého sektoru v železniční, námořní, letecké a silniční přepravě po celém světě. Jsme nezávislá poradenská společnost, proto klienti těží z nestranných služeb a vyváženého a objektivního poradenství.

Naše týmy mají bohaté zkušenosti v mnohých oblastech včetně výstavby budov, inženýrských staveb, tratí, signalizace a telekomunikací. Přinášejí tedy skutečný přehled o zadávání veřejných zakázek, smlouvách, řešení sporů, udržitelnosti, spolupráci, rizikách a ochraně zdraví a bezpečnosti.

Obraťte se na nás
Martin Smalley

Martin Smalley
Director, Transport & Infrastructure

Globální kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Našim klientům poskytujeme spolehlivý obchodní a projektový management, který překračuje očekávání zainteresovaných stran a koncových uživatelů. Graham Harle, Chief Executive Officer