Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše nabídka služeb 

V dynamickém tržním prostředí je naprosto nezbytné sledovat všechny vnější faktory a potenciální změny, aby bylo možno předcházet rizikům a zabránit růstu nákladů.

Z těchto důvodů pomáháme našim klientům maximalizovat zisky a minimalizovat rizika tím, že jim navrhujeme využít optimální dodavatelskou strategii, která splní požadavky na kvalitu dodávek, výši nákladů a časové požadavky. Klienti se pak mohou soustředit na své hlavní obchodní cíle a zároveň si být jisti, že jejich projekt bude úspěšný.

Řízení rizik zajišťující co nejlepší hodnotu projektu

Díky naší výborné znalosti trhu a jeho fungování mohou naši klienti přijímat optimální rozhodnutí, které je založeno na spolehlivých informacích o všech politických, ekonomických, společenských, technologických, ekologických a  právních faktorech (PESTEL). Získají zároveň informace o očekávaných změnách trhu v blízkém i vzdálenějším časovém horizontu. Naše dokonalá znalost trhu umožňuje lépe ocenit všechna rizika a a našim klientům můžeme na základě toho doporučit finančně nejvýhodnější obchodní strategii při zajišťování dodávek

Praktická řešení

Jako nezávislá organizace máme možnost poskytovat nestranné poradenství a praktická řešení. Máme bohaté zkušenosti se zajišťováním komplexních dodavatelských systémů. Dokážeme proto také navrhnout a využít způsoby implementace dodavatelské strategie a předejít tak případným finančním postihům, kterým mohou být klienti vystaveni

Odborné znalosti přizpůsobené konkrétním podmínkám

Výběr vhodného dodavatelského systému je základním předpokladem pro úspěch projektu. Z těchto důvodů úzce spolupracujeme s klienty při vytváření dodavatelské strategie, aby byla přizpůsobena na míru specifickým potřebám jejich projektů.

Klientům pomáháme snižovat náklady v měnícím se prostředí trhu, kdy například je snahou dodavatelů v důsledku nedodatečné kapacity zvyšovat náklady na práci a materiál.

V naší činnosti bereme do úvahy všechny aspekty stavebního procesu a vyhodnocujeme veškeré možnosti pro úsporu výdajů. To znamená inovace, vyhledávání nových příležitostí spolupráce, stimulaci a využití prefabrikace a modulace.

Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika

Globální kontakt
Stephen Bradley

Stephen Bradley
Director, Procurement Advice