Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Rozumíme jednotlivým tlakům související s investicemi za peníze daňových poplatníků ve veřejném sektoru.

Požadavky jsou větší. Kontrola je podrobnější. Rozpočty jsou omezenější. Úzkou spoluprací s našimi klienty v počáteční fázi projektu, pochopeních jejich aktiv a možností jejich nejlepšího využití pomáháme dodat následné činnosti dle harmonogramu a v rámci rozpočtu napříč možným omezením. 

Jdeme s dobou

Rychle se měnící prostředí veřejného sektoru s důrazem na vyšší efektivitu vyžaduje, aby klienti snížili výdaje a lépe využili kapitálová aktiva. To vše při tlaku na zlepšování služeb „v první linii“ a zvýšení ekonomického růstu.

Klíčem k dosažení tohoto cíle je pevně stanovená strategie správy nemovitostí. Naši poradci projednají   cíle s klienty a vytvoří metody, které splní bezprostřední požadavky a zároveň časem zajistí co nejlepší zhodnocení vašeho majetku.

Toto se nutně nemusí týkat nově vybudovaného projektu - je možné generovat dodatečný příjem díky odprodeji nepotřebných pozemků nebo opakovaným využitím stávajících aktiv.

Účinná správa majetku

Vytvořili jsme solidní srovnávací databázi, která pomáhá klientům zhodnotit jejich majetek a využít potenciál jejich aktiv. Námi vytvořený přehled ocení klienti při stanovení strategie pro daný projekt.

Náš přístup k aktuálním datům o nákladech, analýze trhu a tvorbě funkcí informačního modelu budovy (BIM) zaručí, že naše úvahy vždy vycházejí ze spolehlivých informací.

Náš tým má odborné znalosti o udržitelnosti a zadávání veřejných zakázek pro klienty, kteří potřebují další pár rukou pro splnění zákonných požadavků.

Další jistotou jsou informační systémy, které aplikujeme a které splňují všechna zákonná a regulační kritéria.

Kontaktujte nás
Tomáš Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika

Globální kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead

Rozpočtové tlaky nutí veřejný sektor hledat inovativní způsoby využívání omezených zdrojů pro zajištění kvalitních služeb „v první linii. Darren Crocker, Head of Government & Municipals