Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Poskytujeme celou škálu konzultačních služeb v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce s cílem pomoci a poradit klientům při zabezpečování povinností vyplývajících z právních předpisů v této oblasti.

Poradenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Naše služby zahrnují:

 • Činnost poradce CDM (návrh projektu a řízení) jehož úlohou je radit a pomáhat klientům a hlavním projektantům v otázkách, které pro ně vyplývají z předpisů v oblasti CDM pro rok 2015 a z jiných příslušných právních předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • Ověření, zda projektanti a zhotovitelé mají nezbytné předpoklady, znalosti, zkušenosti a organizační schopnosti pro řízení rizik spojených s ochranou a bezpečností práce
 • Dohled nad dodržováním povinností hlavního projektanta a generálního zhotovitele
 • Kontrolní činnosti, zda generální zhotovitel má před zahájením výstavby zpracovaný harmonogram časového postupu výstavby
 • Bezpečnostní inspekce na staveništi s cílem zkontrolovat, zda hlavní zhotovitel dodržuje povinnosti, které mu vyplývají z předpisů CDM pro rok 2015
 • Přípravu dokumentace k problematice ochrany a bezpečnosti práce pro výstavbu a projektovou činnost
 • Bezpečnostní zásady a postupy, které umožní zaměstnancům dodržovat povinnosti, které jim vyplývají ze zákona o ochraně zdraví a bezpečnosti práce jakož i z jiných právních předpisů platných pro tuto oblast
 • Zajištění normy OHSAS 18001 která se týká přípravy a zavedení systému řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • Zajištění normy ISO 14001, která se týká přípravy a zavedení systému environmentálního řízení
 • Hodnocení rizik – identifikace a hodnocení rizik na pracovišti a implementace vhodných kontrolních opatření
 • Vyhodnocení nebezpečí požárů – identifikace a vyhodnocení nebezpečí vzniku požáru s cílem umožnit zaměstnavatelům dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární bezpečnosti
 • Audity týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce, za účelem zjištění úrovně dodržování platných systémů řízení a plnění zákonných opatření v této oblasti
 • Hodnocení jednotlivých pracovišť s cílem umožnit zaměstnavatelům dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení o používání zobrazovací techniky (DSE), systémech a postupech hodnocení prostřednictvím webu
 • Hodnocení COSHH (kontrola látek nebezpečných pro zdraví) – identifikace a vyhodnocení nebezpečných látek a zavedení vhodných kontrolních opatření
 • Školení o ochraně zdraví a bezpečnosti práce – na míru přizpůsobené školení o specifických problémech z této oblasti
 • Vyšetřování nehod, zpracování protokolů a zpráv, stanovisek znalců v oboru