Sir Steve Redgrave CBE získal jako veslař na 5 po sobě jdoucích olympijských hrách v letech 1984 – 2000 pro Velkou Británii 5 zlatých medailí a podařilo se mu vybrat částku více než 5 miliónů GBP na charitu, čímž překročil svůj vlastní cíl a překonal všechny rekordy.

Ke společnosti Gleeds se připojil jako mezinárodní ambasador v roce 2006 – zrealizoval několik prestižních projektů, hostoval na setkáních se zástupci oboru a inspiroval naše zaměstnance. Sir Steve byl prvním a posledním olympionikem, který při Olympijských hrách v roce 2012 v Londýně nesl pochodeň, kdy ho vítali davy stavebních odborníků, kteří stadión postavili.

Společné hodnoty

Učinit rozhodnutí o spolupráci s ním bylo velmi jednoduché. Sdílí podobné hodnoty jako společnost Gleeds: je silný, úspěšný, jedinečný, důvěryhodný a profesionální. Je ikonickým hrdinou, který inspiroval nejen svou generaci.

Rozvíjení talentu

Naše podnikání je především o lidech. V motivaci našich talentovaných odborníků hraje Sir Steve nezastupitelnou roli. Jeho přesvědčení, že je třeba podporovat každého jednotlivce, aby byl co nejlepší“, je sdíleno při mnoha našich návštěvách škol a místních komunitních projektů.

Světová kvalita

Sir Steve má poznatky v oboru stavebnictví, díky čemuž dokáže velmi zasvěceně hovořit o tom, co je třeba k vytvoření staveb světové kvalit. Čerpá přitom i z vlastních zkušeností atleta, diváka i uvaděče olympijských her.   

Pětinásobný zlatý olympijský medailista inspiruje posluchače skrze své úspěchy a úvahami během celé svojí kariéry, kdy často diskutuje o zajímavých tématech, týmové spolupráci a strategii.

Velmi si vážíme našeho přátelství se Sirem Stevem a taktéž všeho, čeho jsme společně dosáhli.

My long-standing association with Gleeds is one that I am truly proud of. Gleeds is an international business who appreciate both their clients and employees, representing a culture and set of values that I can identify with. I am pleased to continue to work with Gleeds, developing their profile and presence in their local communities and worldwide. Sir Steve Redgrave, Gleeds Global Ambassador

Video - Sir Steve Redgrave talks legacy in Bristol

As guest of honour at an exclusive dinner for our clients in Bristol, Sir Steve addressed the importance of investing in future generations.