Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Naši klienti v justičním sektoru mají požadavky, které jdou nad rámec běžného stavebního poradenství. Jsme si dobře vědomi, že soudní a policejní zařízení jsou často velmi citlivým veřejným a politickým tématem a můžou podléhat mimořádně přísnému dohledu ve všech dotčených rozhodovacích procesech.

Účinně a efektivně

Chápeme priority a potřeby našich klientů: zajistit, aby rozvoj staveb byl funkčně efektivní a čím více zastupoval občanské zájmy a byl v souladu s charakterem komunit, kterým slouží.

Rozumíme vašim požadavkům, které vkládáte do vašich aktiv a také podpoře, kterou musí poskytnout vašim organizačním strukturám. Bezpečnost je na prvním místě, ale musí být v souladu s reálným prostředím, které je možné flexibilně přizpůsobit tak, aby odpovídalo měnícím potřebám a technologiím.

Naše práce vám pomáhá dosáhnout těch nejlepších hodnot, ať už hledáte maximalizaci z výhod kapitálových investic nebo efektivní snižování příjmů či snížení investičních nákladů. Jsme si vědomi významu celoživotní hodnoty a potřeby předejít pocitu plýtvání s prostředky.

V dobrých rukou

Víme, že čas v soudní síni je omezený a vysoce ceněný. Chápeme, že kontinuita úkonů je pro policii nezbytná. Naši pracovníci s potřebnými bezpečnostními prověrkami mohou řídit stavební i údržbové práce v užívaných budovách, aniž by to ovlivnilo provoz, bezpečnost nebo dodávky.

Odborné znalosti

Díky našim rozsáhlým zkušenostem jsme obeznámeni s požadavky mnoha   zúčastněných stran v rámci každého prvku justičního sektoru. Ať se jedná o vypracování strategii nakládání s majetkem, vyhodnocení životaschopnosti investičních návrhů, realizace projektů, nebo pomoc se správou majetku a nemovitostí, zajišťujeme široké spektrum poradenských služeb, abychom uspokojili vaše bezprostřední potřeby a z dlouhodobého hlediska vám poskytli tu nejlepší hodnotu.

Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika

Globální kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead

Naši klienti si musí být jisti, že nejen efektivní expertízy v oblasti výstavby a nemovitostí, ale i vše ostatní, děláme s maximální integritou Darren Crocker, Head of Justice