Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Volnočasová a sportovní zařízení musí na uživatele zapůsobit a také je třeba, aby jejich vybudování a údržba byly efektivní z hlediska nákladů. Výstavba prostor pro volný čas jsou často klíčovou součástí komunity – ikonické stavby, které vytváří pocit jejich spoluurčení. Avšak vlastnosti, které zatraktivňují, je mohou také prodražovat z hlediska výstavby a údržby.

Hodnota zkušeností

Úspěšně jsme spolupracovali s klienty na novostavbách a projektech rekonstrukce různých velikostí, hodnoty a obtížnosti. Stavební náklady se mohou v tomto odvětví diametrálně lišit. Díky našim zkušenostem máme podrobný přehled finančních nákladů, čímž vám můžeme pomoci stavět efektivně a spravovat stavby ekonomicky po celou dobu jejich životnosti.

Nabízíme také naše možnosti Informačního modelu budovy (BIM), které vám umožní snadnější implementaci vašich projektů. Naši konzultanti pro správu budov vám pomohou s auditem a porovnáváním nákladů životního cyklu budovy. To vše tvoří základ pro nejefektivnější správu vašeho majetku.

Schopnost dodání

Nabízíme vám služby v následujících oblastech: řízení projektů a nákladů, stavebně technický průzkum budov, BOZP a poradenství v oblasti veřejných a soukromých zakázek (PPP). Poskytujeme rovněž, údržbu a finanční kontrolu pro správu budov, jakož i geologický a topografický průzkum.  

Participovali jsme na výstavbě řady projektů a to včetně:

 • Konferenční centra
 • zábavná a ubytovací zařízení
 • Hotely
 • Vzdělávací zařízení
 • Sportovní zařízení
 • Rekreační střediska
 • Fotbalové stadiony
 • Bazény
 • Knihovny
 • Kina
 • Restaurace
 • Turistické atrakce
Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika

Globální kontakt
Paul Baston Risk

Paul Baston
Global Head of Risk

Uvědomujeme si, co je třeba pro vytvoření ikonických budov, které mohou být postaveny efektivně a spravované ekonomicky v dlouhodobém horizontu. Paul Baston, Head of Leisure & Sport