Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše nabídka služeb 

S podporou naší hlavní pobočky v Londýně pomáháme klientům z celého světa s řešením sporů, které narušují podnikání, způsobují prodlevy nebo ničí pověst. Prevence je vždy lepší než léčba. Pokud dojde ke sporu nebo se jeho vznik dá očekávat, náš vysoce zkušený tým jedná rychle, aby klientům pomohl vyhnout se dlouhým a drahým řešením.

Využijte nezávislé poradenství v otázce sporů

Jako nezávislí poradci připravíme neutrální posudek, který nabízí objektivní analýzu problému a jasný návod, jak jej vyřešit. Specializujeme se na rozbor problémů souvisejících s časovými prodlevami, montážními náklady, finančními riziky a zadáváním veřejných zakázek, aby naši klienti mohli činit informovaná rozhodnutí.

Uvádíme pravděpodobné škody, hodnotíme možné protinároky a zjišťujeme možnost předčasného vypořádání.

Pokud váš spor vyeskaluje, jsme oprávnění poskytnout svědectví v křížovém výslechu při soudním sporu i arbitráži, ať už jako jmenovaná strana, nebo jednokomoroví odborníci.

Třemi oblastmi naší specializace v poradenství v otázce sporů jsou:

Forenzní analýza zpoždění

Kromě vlastní zkušenosti v sektoru jsou naši odborníci na forenzní zpoždění vyškolení pro práci se všemi hlavními softwarovými nástroji pro správu projektů, aby dokázali pomoct klientům, kteří narazí na obtíže spojené s plánováním stavby a programováním.

Pomocí balíčků, jako jsou Primavera, Asta PowerProject a MS Project, analyzujeme komplexní rozvrhy/programy, abychom dokázali vyřešit zpoždění a narušení a zhodnotit nárok na prodloužení času.

Naši analytici ovládají různé techniky, které se používají při analýze zpoždění. Patří mezi ně:

 • Plánovaný oproti skutečnému
 • Ovlivněné skutečné provedení
 • Zhroucené skutečné provedení
 • Časový dopad
 • Analýzy oken

Nákladová/množstevní analýza

Naši experti vycházejí ze zázemí v oblasti správy nákladů a spoléhají se na roky zkušeností se správou projektových financí od fáze tendru až po vyrovnání účetních závěrek. Tyto zkušenosti využívají tak, aby mohli při sporech rychle a účinně řešit finanční otázky. 

Pravidelně hodnotí náklady způsobené prodlevami, nároky na ztrátu a náklady, navýšení nákladů, nesprávné účtování a další finanční nesrovnalosti.

Služby poradenství v oblasti smluv

Naši poradci s dvojitou kvalifikací (vyškolení v dohledu nad množstvím a právu) se specializují na pomoc klientům odhalit rizika sjednávání a správy smluv a vyhnout se jim. 

Náš tým je zručný v oblasti úspěšných strategií pro veřejné zakázky a vytváření závazných smluv a dohod.

Poskytujeme také poradenství ve správě projektů (návrh), dohledu nad stavbou, kontrolách, certifikaci, správě a správě dodavatelského řetězce.

Spolehněte se na naše služby soudního znalectví

Náš tým pro soudní znalectví a poradenství poskytuje podrobné nezávislé a důsledné posudky pro arbitráže a soudní řízení a poskytuje ústní svědectví při křížovém výslechu.

Mezi jeho služby patří analýza zpoždění a narušení, množství, porušení povinné péče při výkonu povolání, hodnocení ztrát a úprava pojistných událostí, inspekce defektů staveb a také odborné poradenství v otázce formulářů NEC u smlouvy. Můžeme prokázat svou odbornost v oblasti občanského soudního řádu, část 35.

Soudní znalci společnosti Gleeds se zaměřují na:

 • Zpoždění a narušení
 • Množství
 • Porušení povinné péče při výkonu povolání
 • Hodnocení ztrát a úprava pojistných událostí
 • Inspekce defektů staveb
 • Odborné poradenství v oblasti formulářů NEC u smluv

Případová studie 

Abychom pomohli ilustrovat komplexní příčinu vážného zpoždění kritické cesty ve velkém projektu v městském centru, připravili jsme animaci ve 4D. Předložení vizuálního scénáře při adjudikaci jeho význam předalo i netechnickému publiku a umožnilo dohodu o urovnání.   

Případová studie

Jednali jsme jako soudní znalec v oblasti zpoždění pro významného dodavatele stavebního inženýrství na projektu železničních zemních prací v Jihoafrické republice a pomohli dosáhnout vysokého vyrovnání ve výši několika milionů a vyhnout se vysokým nákladům arbitráže.

Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika