Právě se zobrazuje obsah pro Španělsko

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Všichni se spoléháme na efektivní dopravu a infrastrukturu. Naši klienti v tomto odvětví od nás vyžadují nákladově efektivní výstupy, důsledné řízení rizik a silnou finanční zodpovědnost, aby byl tento cíl skutečně splněný.

Jsme si vědomi toho, že koncoví uživatelé od dopravy a infrastruktury očekávají bezpečnost, spolehlivost, dobrou cenu, pohodlí a příjemné zážitky.

Řešení, ne problémy

Nikdo nemá rád problémy – zejména klienti. I když velké projekty můžou přinést dlouhodobý užitek, často způsobují významné krátkodobé narušení a nepohodlí pro uživatele.

Naší prací se klientům snažíme pomoci splnit  jimi sdělené sliby a dosáhnout co možná nejhladšího průběhu, aby byly projekty dokončeny včas a v rámci rozpočtu.

Jako odborníci v oblasti infrastruktury máme všechny poznatky o nejnovějších materiálech, cenách, trendech na trhu a prostředcích zadávaní veřejných zakázek, které mohou zvýšít hodnotu  aktiv klientů.

Osvědčené poradenství

Klienti k nám přicházejí kvůli našim zkušenostem v řízení různých typů projektů z oblasti infrastruktury. Pracujeme s klienty z veřejného a soukromého sektoru v železniční, námořní, letecké a silniční přepravě po celém světě. Jsme nezávislá poradenská společnost, proto klienti těží z nestranných služeb a vyváženého a objektivního poradenství.

Naše týmy mají bohaté zkušenosti v mnohých oblastech včetně výstavby budov, inženýrských staveb, tratí, signalizace a telekomunikací. Přinášejí tedy skutečný přehled o zadávání veřejných zakázek, smlouvách, řešení sporů, udržitelnosti, spolupráci, rizikách a ochraně zdraví a bezpečnosti.

Obraťte se na nás
Ernesto Fernandez

Ernesto Fernandez
Director, Spain

David Johnson

David Johnson
Managing Director, EMEA

Globální kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Našim klientům poskytujeme spolehlivý obchodní a projektový management, který překračuje očekávání zainteresovaných stran a koncových uživatelů. Graham Harle, Chief Executive Officer