Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Pomocí podrobné analýzy údajů a informačního modelování zhodnocujeme stavební projekty a nemovitosti klientů. Prostřednictvím našeho systematického procesu benchmarkingu identifikujeme a řídíme rizika, čímž zajišťujeme kontrolu nad výdaji, a současně umožňujeme přijímat rychlá rozhodnutí.

Poskytujeme rovněž auditorské služby. Tyto zahrnují systematickou a nezávislou analýzu údajů, výkazů, záznamů, činností a výstupů dle podmínek zadání klienta.

Benchmarking od začátku

V úvodu analyzujeme stávající údaje, aby mohl být schválen rozpočet, posoudíme koncept a průběh projektu a navrhneme nejvhodnějšího dodavatele. Následně pak můžeme řídit celý proces výstavby poskytováním kvalifikovaného poradenství a odborného monitoringu.

Během celého trvání projektu je hodnota prvořadá

Při odhadování celkových stavebních nákladů využíváme dosud nashromážděné soubory historických dat, z nichž vyplývají údaje o pravděpodobných nákladech za definované balíčky a rizika jednotlivých variant. Poskytování konkrétních informací v číslech našim klientům , týkající se jednotlivých složek nákladů, je neocenitelným prostředkem v řízení projektů a snadnějšímu přesvědčení smluvních stran o výhodnosti navrhovaných strategií. Klienty zároveň podporujeme v používání dat benchmarkingu pro posouzení alternativních konceptů návrhů a metodiky výběru dodavatelů.

Neustálé zdokonalování

Analýzou předchozích zkušeností dokážeme efektivně vytvářet modely z dostupných údajů, které nám umožňují testovat záměry a strategie. To podporuje procesy řízení rizik a vyhodnocování v průběhu vytváření návrhu a umožňuje stanovit cíle k neustálému zdokonalování se.

Určujeme standardy pro benchmarking

Naše odborné znalosti a prováděné činnosti v oblasti analýzy stavebních projektů a benchmarkingu se rovněž staly podkladem ke stanovení ideálních postupů organizace RICS, vypracované konzultační společností Gleeds.

Máme k dispozici rozsáhlou databázi obsahující podrobné analýzy nedávno dokončených projektů v hodnotě více než 11 miliard £, zahrnující všechny klíčové průmyslové sektory, typy staveb, klasifikaci udržitelnosti a údaje v oblasti zadávání zakázek a smluvních ujednání.

Jsme přesvědčeni, že benchmarking pomáhá určovat "to nejlepší ve své třídě", formou prokázání pokroků na projektech, kterých naši klienti mohou reálně dosáhnout v rámci určených parametrů.

Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika

Globální kontakt
Stuart Senior

Stuart Senior
Supervisory Board