Vyberte oblast Česká Republika

Změnit zemi

Gleeds v České republice

V České republice jsme otevřeli kancelář v Praze již v roce 1991. Díky transferu moderního know-how a efektivních systémů řízení stavebních projektů jsme se stali vyhledávaným partnerem investorů ze soukromého i veřejného sektoru. Naše poradenské služby přispěly k realizaci řady projektů od průmyslových objektů, kancelářských prostor, maloobchodních a residenčních výstaveb po hotely či infrastrukturu v hodnotě desítek miliard korun.

Jako konzultanti zcela nezávislí na zájmech účastníků výstavby jsme schopni našim klientům poradit bez konfliktů zájmů. Díky naší dlouhodobé působnosti a bohatým zkušenostem v regionu jsme schopni nacházet řešení pro jakékoliv lokální výzvy.

Efektivní investování

Základním cílem je zajistit zahraničním a domácím investorům účelné vynakládání kapitálu. Za použití sofistikovaných metod a postupů jsme schopni poskytovat klientům služby efektivního plánování, kontroly, sledování a poskytování informací o všech záležitostech spojených s daným projektem. Díky skloubení zkušeností z oblasti financování s procesem realizace investiční výstavby je výsledkem projekt splňující záměry investora, realizovaný ve stanoveném termínu, v rámci rozpočtu a v požadované kvalitě.

Místní praxe a globální know-how

Disponujeme kvalifikovanými týmy odborníků a specialistů. V rámci poskytovaných služeb  vycházíme důsledně z platného zákonodárství. Každému klientovi je věnována maximální pozornost. Investujeme do školení, abychom tím dále rozvíjeli náš tým. Naše schopnosti jsou násobeny transformovanými poznatky z celosvětové sítě společnosti Gleeds International, což v současnosti zahrnuje 20 zemí světa a 130 let tradice.

Nad rámec očekávaní

Jsme pyšní nejen na historii a zkušenosti, ale rovněž na dlouhodobé vztahy s klienty. Naše strategie péče o klienty a dotazníky spokojenosti nás zavazují k neustálému zlepšování, rozvoji a používání inovativních technologií a moderních metod řízení.

Certifikovaná kvalita

Zavázali jsme se dodržovat náročné standardy a neustále se zlepšovat, abychom dosáhli vysoké kvality. Jsme kryti pojištěním odpovědnosti za škodu. Jsme držiteli následujících certifikátů, kdy současně požadujeme dodržovat stejné standardy i u našich subdodavatelů:

Péče o daný projekt neznamená jen čísla a budovy, ale zahrnuje i udržování obecně dobrého vztahu s klientem. Vladimír Bílý, Regionální ředitel pro střední a východní Evropu