Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Naše služby při závěrečném vyhodnocení projektů, se sídlem ve Velké Británi, pomáhají klientům kvalitně řídit složité a nákladné projekty z celého světa vyžadující pevné řízení v projektu, nákladů, dodavatelských řetězců, smluvních záležitostí a obchodních aktivit.

Našim klientům garantujeme, že za svoje peníze získají konstruktivní a nezávislá řešení spojených s časovým plánováním projektu, sestavováním rozpočtu, přípravou smluv a zajištěním manažerských činností.

Šetříme čas a náklady, vytváříme přidanou hodnotu

Nabízíme kompletní služby od přípravné fáze výstavby až po ukončení projektu. S tím spojujeme zpracování kvalitních a komplexních informací o nákladech, systému dodávek, smlouvách, časovému rozvrhu projektu řešení, zdrojích a rizicích. Poskytujeme nezávislý, odborný a účinný systém řízení dodavatelů a zpracování smluv. Klienti nejsou zatíženi řadou činností a mohou si tak zachovat strategický pohled na průběh projektu.

Naše služby jednoznačně přizpůsobujeme konkrétním a specifickým potřebám projektů. To umožňuje klientům soustředit se na strategická rozhodnutí vedoucí ke zvýšení efektivity.

Osvědčené postupy a techniky při přípravě projektů snižují náklady a vedou k úspoře času. Zároveň klientům nabízíme zlepšení postupů při odhadech vývoje nákladů a časového plnění. Využíváme ověřené procesy a techniky, prostřednictvím kterých dokážeme snížit počáteční časovou a finanční náročnost a zajistit spolehlivější odhady v oblasti nákladů a časového rozvržení projektu. Naše služby benchmarkingu zaručují nastavení reálných cílů, což napomáhá dosažení příznivého poměru mezi cenou a hodnotou. Tím se vylepšuje i výsledná účinnost projektu. Dokážeme rychle natavit možné finanční toky, časové postupy, rozpočet a cash flow. Klienti tím získají podklady pro kvalitní rozhodování.

Nezávislé odborné posudky

Máme více než 30 let zkušeností se závěrečným hodnocením projektů. Za posledních 15 let jsme poskytli odborné a nezávislé hodnocení pro více než 100 případů ve Velké Británii i v zahraničí.

Dokážeme zpracovat předběžné přípravné audity již 18 měsíců před závěrečným vyúčtováním projektu, přičemž důraz je kladený na vyhodnocení silných a slabých stránek. Naši odborníci spolupracují s týmem klienta, což umožňuje transformovat potřebné odborné zkušenosti a návyky.

Přizpůsobujeme metody obstarávání dodávek racionálnímu využívání zdrojů. Prostřednictvím řízení nákladů a prognostickými úvahami, jakož i řízením obchodních aktivit, smluv a rizik zvyšujeme pro klienty přidanou hodnotu.

Používáme celou řadu specializovaných postupů a softwarů na zakázku, včetně softwaru Primavera P6e. Pomocí našeho manuálu pro plánování a odhad nákladů PACE poskytujeme odhady a modelování vývoje nákladů, jakž i podklady pro plánování a stanovení rozsahu činnosti v jednotlivých segmentech pro závěrečné účetní vyhodnocení projektu, generální přestavbu nebo jakékoliv další aktivity spojené s provozem.

Ineos

Pomocí našeho softwaru pro plánování a odhad nákladů PACE dokázala společnost Gleeds výrazně snížit čas pro plánování a o 50% jsme snížily potřebu na projektanty. Tento software zároveň umožňuje, aby klienti měli k dispozici všechny údaje pro budoucí potřeby, aniž dochází k jejich duplicitní archivaci.

Centrica

Poskytování poradenství v oblasti obchodní strategie pomohlo společnosti Centrica snížit náklady na údržbu o 24 %.