Právě se zobrazuje obsah pro Česká Republika

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Zvyšování hodnoty majetku prostřednictvím efektivního plánování a řízení k zajištění organizační a finanční efektivity.

Každá organizace je v praxi vystavena neustálému a často rostoucímu tlaku na dosahování vyššího přínosu z majetku. Tato hodnota může být měřena prostřednictvím finanční efektivity, zlepšením služeb zákazníkům, vyšší produktivitou práce, snížením rizika popř. kombinací těchto nebo dalších faktorů. Toto kritérium je pro každou společnost jedinečné.

Společnost Gleeds má odborné znalosti a zkušenosti, které jí umožňují ve spolupráci s klienty určit, jakou majetkovou strategií lze dosáhnout vyšší kapitálové výnosnosti. Ať již jde o zlepšení vnitřní organizace přehodnocením možností nebo poskytnutím nezávislého pohledu na současné postupy.

Vytvoření správné strategie                                                                      

Jelikož jsou všechny organizace v řadě věcí specifické, každá proto vyžaduje odlišné přístupy vedoucí ke zvýšení hodnoty. Náš tým pracuje v souladu s metodickými postupy, které vycházejí z konkrétních požadavků a potřeb klienta a sledují jím důsledně stanovené možnosti a cíle. To znamená, že každá strategie efektivity je jedinečná a i v těch případech, kdy můžeme úměrně využít předchozích poznatků a zkušeností, cílem vždy bude poskytnout podněty k diskusi, spíše než pevně daná řešení.

Rozsah zkušeností a schopností společnosti Gleeds je klíčový: některé strategie vycházejí z principu „investuj a ušetři“, které vyžadují odborné zkušenosti s kapitálovým investováním v oblasti řízení stavebních nebo rekonstrukčních prací. Jiné strategie se zaměřují na hledání úspor ve správě majetku a/nebo nemovitostí – facility managementu.

Odborné znalosti spojené s řízením změn

Vytvoření správné strategie je jen začátek. Tým společnosti Gleeds již poskytl poradenství na mnoha projektech a programech týkající se řízení změn, ať už se jedná o kapitálové investování, zavádění pružných pracovních opatření v procesu tvorby strategie nebo o změnu organizace. Takovéto odborné znalosti jsou využívány v etapě vytváření strategie k zajištění její realizovatelnosti.

Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika

Globální kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead