Právě se zobrazuje obsah pro Saúdská Arábie

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Změny v poskytování zdravotní péče jsou podmíněny pokrokem v klinických procesech, technologiích, organizačních změnách, financování a populací, která roste a mění se.

Tyto faktory vedou k neustálému přehodnocování požadavků na zdravotnická zařízení – průběh a výsledek léčby, způsob poskytování zdravotní péče a očekávané výsledky z vynaložených investic.

Spolupracovali jsme s klienty poskytující celou škálu zdravotní péče, jak ze soukromého tak z veřejného sektoru – včetně primární péče (ordinace lékařů, zubařů), sekundární péče (nemocniční a komunitní péče), střediska pro specializovanou péči a péče o duševní zdraví, stejně tak jako rehabilitační střediska a centra s pečovatelskou službou.

Efektivnější transakce

V posledních letech narůstal tlak na dosažení cílené efektivity a na podrobné posouzení všech provozních rozpočtů. To se projevilo do nových způsobů práce, lepšího využití drahého prostoru, stejně jako přijmutí obchodních opatření, auditů výkonnosti a inovativních řešení zadávání veřejných zakázek.

Na základě bohatých zkušeností z veřejného i soukromého sektoru zdravotnictví dokáže Gleeds navrhnout účinnější způsoby jak rozvíjet, posuzovat a reorganizovat strategii nakládání s vaším majetkem.

Ve Velké Británii má Gleeds zkušenosti s jedním z největších centrálně financovaných poskytovatelů služeb v diagnostice, léčbě a péči – National Health Services. To znamená, že jsme si vědomi toho, co je třeba k zajištění udržitelných řešení zdravotní péče a jsme schopni poskytnout naše odborné zkušenosti celosvětově.

Využití odborných služeb

Divize odborného strategického poradenství společnosti Gleeds – s centrem ve Velké Británii – doplňuje a podporuje naše hlavní služby- řízení nákladů, projektové řízení a management správy aktiv po celém světě.

Rychle se měnící povaha zdravotnických služeb vyžaduje, abychom pro naše klienty pomáhali hledat co nejvíce komerčně orientovaná řešení - jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Roger Pulham, Head of Healthcare