Právě se zobrazuje obsah pro Německo

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Změny v poskytování zdravotní péče jsou podmíněny pokrokem v klinických procesech, technologiích, organizačních změnách, financování a populací, která roste a mění se.

Tyto faktory vedou k neustálému přehodnocování požadavků na zdravotnická zařízení – průběh a výsledek léčby, způsob poskytování zdravotní péče a očekávané výsledky z vynaložených investic.

Spolupracovali jsme s klienty poskytující celou škálu zdravotní péče, jak ze soukromého tak z veřejného sektoru – včetně primární péče (ordinace lékařů, zubařů), sekundární péče (nemocniční a komunitní péče), střediska pro specializovanou péči a péče o duševní zdraví, stejně tak jako rehabilitační střediska a centra s pečovatelskou službou.

Efektivnější transakce

V posledních letech narůstal tlak na dosažení cílené efektivity a na podrobné posouzení všech provozních rozpočtů. To se projevilo do nových způsobů práce, lepšího využití drahého prostoru, stejně jako přijmutí obchodních opatření, auditů výkonnosti a inovativních řešení zadávání veřejných zakázek.

Na základě bohatých zkušeností z veřejného i soukromého sektoru zdravotnictví dokáže Gleeds navrhnout účinnější způsoby jak rozvíjet, posuzovat a reorganizovat strategii nakládání s vaším majetkem.

Ve Velké Británii má Gleeds zkušenosti s jedním z největších centrálně financovaných poskytovatelů služeb v diagnostice, léčbě a péči – National Health Services. To znamená, že jsme si vědomi toho, co je třeba k zajištění udržitelných řešení zdravotní péče a jsme schopni poskytnout naše odborné zkušenosti celosvětově.

Využití odborných služeb

Divize odborného strategického poradenství společnosti Gleeds – s centrem ve Velké Británii – doplňuje a podporuje naše hlavní služby- řízení nákladů, projektové řízení a management správy aktiv po celém světě.

Obraťte se na nás
Olaf Mücke

Olaf Mücke
Managing Director, Germany

Globální kontakt
Roger Pulham

Roger Pulham
Director, Healthcare Strategy Lead

Rychle se měnící povaha zdravotnických služeb vyžaduje, abychom pro naše klienty pomáhali hledat co nejvíce komerčně orientovaná řešení - jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Roger Pulham, Head of Healthcare