Právě se zobrazuje obsah pro Německo

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Informační modelování budov (BIM) umožňuje zajistit účinnou součinnost lidí a informací. Pomocí přesně definovaných procesů a popisu technologie je možné dosáhnout vysoké užitné hodnoty stavby v celém jejím životním cyklu.

Optimalizace výkonnosti

Využití postupů a integrace procesů BIM již ve fázi přípravy projektů umožňuje lépe formulovat investiční záměry a stanovit jejich priority při výstavbě až po fázi provozu stavby a vyřazování z provozu.

BIM umožňuje lépe se seznámit se stavebním prostředím, snižuje riziko vzniku kolizí při projektování a v procesu výstavby. Umožňuje vyloučit zbytečné procesy a činnosti, což vede k úspoře na nákladů a snižuje se vliv na životní prostředí.

Pomocí BIM lze lépe určit předvídatelnost projektů, a to nejen z hlediska vkládaného kapitálu, ale i provozu. Provozovatelé stavby obvykle mají k dispozici jen minimum informací o projektu a výstavbě. BIM zjednodušuje přenos údajů, což ve svém důsledku usnadňuje řešení problémů s údržbou a provozem objektu a z dlouhodobého hlediska šetří peníze.

Spolupráce

Na základě našich zkušeností z implementace BIM se ukazuje, že velká pozornost se věnuje technické stránce, což často může vést ke snížení efektivity samotného systému BIM. Ve skutečnosti má zásadní význam správné nastavení informační báze systému, tedy způsoby poskytování a předávání informací ve správném formátu, odpovídajícímu okruhu pracovníků a ve správný čas.  

Soulad s předpisy

Máme vyškolené a akreditované manažery v oblasti řízení informací prostřednictvím BIM. Patříme proto mezi několik málo organizací, které dokáží klientům pomoci systém BIM  zavést pro jejich projekty.

Údaje shromážděné prostřednictvím BIM lze získat a využívat pro řadu dalších činností jako jsou podrobné modely nákladů a programů s cílem zachovat váš aktuální projekt na správné cestě a sloužit jako pomůcka pro budoucí programové záměry.

Technologie pro implementaci BIM

Technologie pro implementaci BIM může mít řadu variant. Společně nabízí řadu výhod tím, že:

  • umožňuje řízený přístup k informacím,
  • poskytuje platformu pro tvorbu virtuálních modelů znázorňující jednotlivé fáze výstavby a provozu stavby,
  • umožňuje pracovat s jednotlivými modely a lépe pochopit prostředí,
  • umožňuje testovat modely a řídit rizika spojená s návrhy,
  • poskytuje prostředky k analýzám, získávání a vyžadování informací.

Odbornost

BIM je velmi účinný nástroj řízení projektů. Naše společnost disponuje všemi potřebnými znalostmi a řídicími schopnostmi, aby implementace sytému BIM byla správná a efektivní. Naše podpora zavádění BIM je založena na využití rozsáhlého souboru dat o výstavbě, shromážděných v průběhu poradenské činnosti v klíčových odvětvích ekonomiky, z různých typů staveb, z hodnocení udržitelnosti a z procesů spojených se zajišťováním smluvních závazků.

Ve Velké Británii společnost Gleeds spolupracuje s britskou radou Construction Industry Council a s vládní skupinou BIM Task Group na zavádění BIM s cílem dosáhnout větší informovanosti u odborné veřejnosti. Nabízíme  zdroje, školení a spolupracujeme s několika klienty na implementaci BIM v jejich organizacích.

Naše služby zahrnují:

  • stanovení požadavků na informace a určení prioritních potřeb pro efektivitu stavby
  • implementaci a řízení procesů BIM, které zajišťují soulad s postupy a procesy řízení projektů,
  • výběr, analýzu a zpracování dat pro virtuální modely a následné využití v modelech nákladů a při zpracování modelů programů,
  • poskytování školících a poradenských služeb pro úplné nebo částečné zabezpečení role manažera správy informací BIM.
Obraťte se na nás
Christoph Krüger

Christoph Krüger
Associate Director, Germany

Globální kontakt
Stuart Senior

Stuart Senior
Supervisory Board