Právě se zobrazuje obsah pro Maďarsko

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Náš přístup k řízení rizik pomáhá týmům identifikovat a řídit rizika spojená s projektem a přispívá tak k dosažení kvalitních výsledků na projektu. Poskytováním podpory týmům v identifikaci rizik v co nejranější fázi je možné připravit a implementovat vhodné strategie na efektivní minimalizaci rizik, jejich kontroly a aktivního řízení.

Vyhodnotíme pravděpodobnost výskytu identifikovaných rizik a jejich možný vliv na náklady a časový postup realizace projektu. Každé riziko zaznamenáváme do našeho speciálního softwaru pro potřeby plánování jednotlivých scénářů a zahrnutí rizik do zpracovávaných měsíčních zpráv.

Pomoc při identifikaci a řízení rizik

V rámci projektového týmu zaujímáme klíčovou pozici při identifikaci rizik, přičemž spolupracujeme se všemi zainteresovanými partnery na vyhodnocení jejich případných vlivů a společně vytváříme strategii pro řešení každého rizika. Spravujeme registr rizik a organizujeme časté workshopy, abychom zjistili, jak se rizika v průběhu životního cyklu projektu mění.

Provádíme analýzy rizik vznikajících nákladů a časového harmonogramu. Tento přístup byl odzkoušen v rámci porovnání s jinými metodami. Byl shledán, že je přesnější, efektivnější pro klienta z hlediska času a jednoduššímu zavedení nepřetržitého řízení rizik jako součást procesu řízení projektu. Současně nám tento postup umožňuje provádět analýzu scénářů týkající se rozpočtu a postupů výstavby a vytvořit grafické výstupy znázorňující naše zjištění.

Pomoc při minimalizaci rizik

K odhadnutí lhůty určené k odstranění rizika a ke zdůraznění samotných rizik a činností, které mají největší vliv na dodržení časových lhůt realizace projektu, používáme programové vyhodnocení rizik. Takovéto informace pomáhají našemu týmu zaměřit se na kritickou cestu projektu a vytvořit strategii na zmírnění rizik, které představují pro projekt největší hrozbu.

V případě potřeby využíváme náš specifický webový systém SCORE (Secure, Collaborative, Online Risk Evaluation). Tento systém vytvoří a aktivně řídí proces identifikace, vyhodnocení a řízení rizika pomocí programu nebo projektu. Díky kooperativnímu charakteru systému mají k němu zainteresované strany přístup kdykoliv a kdekoliv.

Obraťte se na nás
Janos Virag

Janos Virag
Project Manager, Hungary

Globální kontakt
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management