ELI Beamlines

Náklady, kvalita a plánování ve světle reflektoru - pomáháme budovat sofistikované laserové centrum.

Odborné znalosti Gleeds hrají klíčovou roli v zajištění výstavby nejvýznamnějšího laserového výzkumného zařízení v České republice a současně zařízení světového významu.

Poskytujeme širokou škálu služeb, aby bylo zajištěno, že výstavba projektu ELI Beamlines bude dokončena včas, ve vysoké kvalitě provedení a s co nejlepším využitím finančních prostředků Evropské Unie.

Intenzivní, výkonné zaměření z ELI

ELI znamená Extreme Light Infrastructure. ELI Beamlines je první ze tří takovýchto center, která jsou budována v Evropě a která se budou specializovat na nové techniky v experimentování a výzkumu na poli laboratorní astrofyziky, fyziky extrémně silných polí, kvantové elektrodynamiky, které dají základ k měření struktury vakua, urychlování částic a nelineární plasmové fyzice.

Místo, které přitahuje nejlepší mozky

Aby bylo vytvořeno laserové centrum, které umožní nejlepším vědcům na světě v oblasti laserového výzkumu dosáhnout jejich cílům, dohlížíme na výstavbu následujících atributů:

  • Třípatrová budova o velikosti 32 000m² s implementovanými laserovými, optickými, vakuovými a elektronickými sub systémy 
  • Komplexní sítě laboratoří, kanceláří a přednáškového sálu
  • Speciální prostředí tzv. čisté prostory
  • Dosažení mechanické i teplotní stálosti prostředí
ELI

bude sloužit jako jedinečná platforma pro vzdělání nové generace studentů postgraduálního studia, vědců a inženýrů.

Světlo pod naším dohledem

Využíváme našich znalostí v tomto specifickém oboru a naše pochopení pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj zvláště v:

  • Zabezpečení investic
  • Eliminaci zbytečných nákladů bez snížení kvality
  • Plánování a časování s ohledem na ukončení projektu tak, aby nedocházelo ke zpoždění, vícenákladům, sankcím a ztrátě finančních prostředků
  • Rozvíjení cenných vztahů s klientem a projekčním týmem

Projekt ELI Beamlines získal v roce 2016 cenu MIPIM v kategorii „Nejlepší industriální a logistický projekt“ a rovněž cenu „Architektonický projekt roku 2014“

Mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines je největším výzkumným projektem v dějinách České republiky a výrazně posune hranice poznání hned v několika vědních oborech. Prof. Jan Řídký, director of the Institute of Physics AS CR.
Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika