Společensko-obchodní centrum Breda & Weinstein

Proměna původního měšťanského pivovaru na nové nákupní centrum stojí za přípitek.

Gleeds poskytoval širokou škálu služeb během rekonstrukce historického objektu měšťanského pivovaru a jeho dostavby v moderní společensko-obchodní centrum. 

Dokončili jsme i přes četné výzvy oceňovanou stavbu, chválenou jak návštěvníky, tak odborníky z oboru stavebnictví. Projekt získal certifikaci BREEAM® na úrovni 'Good', což dokazuje využití řešení v souladu se standardy udržitelnosti.

Historický úspěch

Zkombinovat pivovarské sladovny, varnu, spilku, původní komín a historickou industriální fasádu spolu s novou zástavbou bylo náročné. Museli jsme věnovat obzvláště velkou pozornost počátečním fázím projektu. Mezi výzvy mimo jiné patřily:

  • Záchranný archeologický průzkum či demolice původních budov mající za následek výrazné zpoždění projektu
  • Hrozící sesutí půdy během průzkumu po vydatných deštích
  • Rušné městské ulice s veřejnou dopravou autobusů a trolejbusů

Správné přísady

Kromě poskytování řešení pro atypické problémy, které se vyskytly během přípravy výstavby projektu, jsme rovněž poskytovali plnou podporu klientovi i v dalších směrech.

Zpracovali jsme tzv. kritickou cestu s časovými milníky, kdy jsme vzali v potaz všechna rizika týkající se archeologie, životního prostředí a financí.

Tento přístup nám umožnil úspěšně řídit jak samotnou výstavbu, tak časový harmonogram tohoto nákupního centra o rozloze 56 000m², které mimo jiné zahrnuje:

  • Více než 100 obchodů
  • Multikino se 6 sály a stylové restaurace
  • Zrekonstruované prostory staré a nové sladovny, varny vč. technologie minipivovaru, spilky a původní 48 m vysoký komín

 

1927

byl postaven původní obchodní dům Breda & Weinstein v Opavě, svého času největší v tehdejším Československu.

Stavba roku 2013

Přestože celý proces rekonstrukce a výstavby byl opravdu složitý, tvrdá práce se vyplatila. Jsme obzvláště hrdí na to, že projekt získal zvláštní Cenu laické veřejnosti, kdy zvítězil s nejvyšším počtem hlasů zaslaných přes internet.

Breda & Weinstein jako architektonicky unikátní dílo v roce 2013 získalo titul Stavba roku 2013 v České republice za ‘velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení‘. Projekt dosud získal celkem 5 architektonických cen. 

Snažili jsme se přistupovat k přestavbě pivovaru s velkou pokorou, i když zakomponování krásných starých budov do nového celku bylo velmi komplikované, jak komerčně, tak stavebně a znamenalo mnoho kompromisů. Radim Bajgar, ředitel společnosti Mint Investments