Právě se zobrazuje obsah pro Velká Británie

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Pomáháme vytvářet prvotřídní pracovní prostředí pro nejnáročnější výzkumné pracovníky. Dobrou pověst v tomto oboru jsme získali díky tomu, že neustále poskytujeme vysokou kvalitu práce a poradenství na technicky náročných stavbách.

Odborné vědecké a farmaceutické zkušenosti

Pomohli jsme klientům vyvinout a zrealizovat celou řadu úspěšných rekonstrukcí a nových developerských projektů.

Vždy se snažíme pochopit požadavky našich klientů do hloubky, abychom našli optimální řešení, což zahrnuje  logistiku, infrastrukturu skladování, technologie a ukládání dat, zařízení pro výzkum a vývoj, laboratoře, čisté prostory, kontrolované prostředí, administrativu a výrobu.

Podpora projektů šitá na míru

Přizpůsobujeme naši podporu a poradenství tak, aby vyhovovali individuálním projektům. Naše zkušenosti v oblasti poskytování poradenství a podpory při řízení projektů sahají od samého začátku projektu, po jeho financování až po jeho konečné předání a další řízení provozu.

Pomáháme zabezpečit čisté a kontrolované prostředí, které zajistí správné výrobní procesy prostřednictvím široké škály služeb během výstavby. Patří sem řízení nákladů a projektové řízení, zadávání veřejných zakázek, udržitelnost, dodržování smluv, jakož i časový harmonogram a audit nákladů.

Globální zkušenosti, znalost místního prostředí

Celosvětová síť kanceláří společnosti Gleeds přináší naše zkušenosti klientům po celém světě, což přispívá k jejich dalšímu rozvoji a úspěchu. Naše týmy jsou integrovány v místních komunitách a mají blízké vztahy s mnoha předními vědeckými a farmaceutickými společnostmi

Our experience in the UK

We help create world-class working environments for the most demanding research professionals. We’ve won a reputation in this sector for consistently delivering high quality work and advice on technically complex buildings.

Specialist science and pharmaceutical experience

We’ve helped clients to develop and manage a wide variety of successful refurbishment and new development projects.

To create optimum solutions, we always aim to understand our clients’ requirements in depth, including logistics, warehousing infrastructure, technology and data storage, R&D facilities, laboratories, clean rooms, controlled environments, administration and production.

Tailored project support

We tailor our support and advice to suit individual projects. Our experience in providing advice and management support ranges from a project’s inception and funding, through to final delivery and further operational management.

We help provide clean and controlled environments that ensure good manufacturing processes through a wide range of construction services. These include cost and project management, procurement, sustainability, contract compliance, as well as schedule and cost audits.

Global experience, local knowledge

Gleeds’ global network of offices brings our expertise to clients throughout the world, contributing to their continuing development and success. Our teams are integrated with local communities and have close relationships with many premier science and pharmaceutical companies.

Obraťte se na nás
Galvin Tarling

Galvin Tarling
Global Head, Life Science & Pharmaceuticals

Naši klienty oceňují, že jsme porozuměli jejich nárokům na kvalitu a všestrannost na konkurenčním trhu. Poskytujeme jim flexibilní nadčasové prostory, které umožňují změnu výzkumných úkolů, vývoj produktů a produktových řad, výroby či presonálního obsazení. Galvin Tarling, Head of Science & Pharmaceuticals