Právě se zobrazuje obsah pro Spojené Státy Americké

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Volnočasová a sportovní zařízení musí na uživatele zapůsobit a také je třeba, aby jejich vybudování a údržba byly efektivní z hlediska nákladů. Výstavba prostor pro volný čas jsou často klíčovou součástí komunity – ikonické stavby, které vytváří pocit jejich spoluurčení. Avšak vlastnosti, které zatraktivňují, je mohou také prodražovat z hlediska výstavby a údržby.

Hodnota zkušeností

Úspěšně jsme spolupracovali s klienty na novostavbách a projektech rekonstrukce různých velikostí, hodnoty a obtížnosti. Stavební náklady se mohou v tomto odvětví diametrálně lišit. Díky našim zkušenostem máme podrobný přehled finančních nákladů, čímž vám můžeme pomoci stavět efektivně a spravovat stavby ekonomicky po celou dobu jejich životnosti.

Nabízíme také naše možnosti Informačního modelu budovy (BIM), které vám umožní snadnější implementaci vašich projektů. Naši konzultanti pro správu budov vám pomohou s auditem a porovnáváním nákladů životního cyklu budovy. To vše tvoří základ pro nejefektivnější správu vašeho majetku.

Schopnost dodání

Nabízíme vám služby v následujících oblastech: řízení projektů a nákladů, stavebně technický průzkum budov, BOZP a poradenství v oblasti veřejných a soukromých zakázek (PPP). Poskytujeme rovněž, údržbu a finanční kontrolu pro správu budov, jakož i geologický a topografický průzkum.  

Participovali jsme na výstavbě řady projektů a to včetně:

 • Konferenční centra
 • zábavná a ubytovací zařízení
 • Hotely
 • Vzdělávací zařízení
 • Sportovní zařízení
 • Rekreační střediska
 • Fotbalové stadiony
 • Bazény
 • Knihovny
 • Kina
 • Restaurace
 • Turistické atrakce
Obraťte se na nás
Will Burton

Will Burton
Vice President, Americas

Uvědomujeme si, co je třeba pro vytvoření ikonických budov, které mohou být postaveny efektivně a spravované ekonomicky v dlouhodobém horizontu. Paul Baston, Head of Leisure & Sport