Právě se zobrazuje obsah pro Saudi Arabia

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Naši klienti v justičním sektoru mají požadavky, které jdou nad rámec běžného stavebního poradenství. Jsme si dobře vědomi, že soudní a policejní zařízení jsou často velmi citlivým veřejným a politickým tématem a můžou podléhat mimořádně přísnému dohledu ve všech dotčených rozhodovacích procesech.

Účinně a efektivně

Chápeme priority a potřeby našich klientů: zajistit, aby rozvoj staveb byl funkčně efektivní a čím více zastupoval občanské zájmy a byl v souladu s charakterem komunit, kterým slouží.

Rozumíme vašim požadavkům, které vkládáte do vašich aktiv a také podpoře, kterou musí poskytnout vašim organizačním strukturám. Bezpečnost je na prvním místě, ale musí být v souladu s reálným prostředím, které je možné flexibilně přizpůsobit tak, aby odpovídalo měnícím potřebám a technologiím.

Naše práce vám pomáhá dosáhnout těch nejlepších hodnot, ať už hledáte maximalizaci z výhod kapitálových investic nebo efektivní snižování příjmů či snížení investičních nákladů. Jsme si vědomi významu celoživotní hodnoty a potřeby předejít pocitu plýtvání s prostředky.

V dobrých rukou

Víme, že čas v soudní síni je omezený a vysoce ceněný. Chápeme, že kontinuita úkonů je pro policii nezbytná. Naši pracovníci s potřebnými bezpečnostními prověrkami mohou řídit stavební i údržbové práce v užívaných budovách, aniž by to ovlivnilo provoz, bezpečnost nebo dodávky.

Odborné znalosti

Díky našim rozsáhlým zkušenostem jsme obeznámeni s požadavky mnoha   zúčastněných stran v rámci každého prvku justičního sektoru. Ať se jedná o vypracování strategii nakládání s majetkem, vyhodnocení životaschopnosti investičních návrhů, realizace projektů, nebo pomoc se správou majetku a nemovitostí, zajišťujeme široké spektrum poradenských služeb, abychom uspokojili vaše bezprostřední potřeby a z dlouhodobého hlediska vám poskytli tu nejlepší hodnotu.

Obraťte se na nás
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead

Naši klienti si musí být jisti, že nejen efektivní expertízy v oblasti výstavby a nemovitostí, ale i vše ostatní, děláme s maximální integritou Darren Crocker, Head of Justice