Rozšíření CT Parku IMI Norgren – Fáze II

Urychlení procesu výstavby

Gleeds poskytoval služby projektového a cenového managementu při výstavbě nové výrobní haly o výměře 10 400m2, která zahrnovala přístavbu ke stávající administrativní budově a rozšíření parkoviště.

Harmonogram výstavby a management rizik se staly nezbytnými základy pro tento projekt, kde Gleeds optimalizoval stávající procesy výstavby a maximalizoval rychlost výstavby s důrazem na předcházení možných chyb ve výstavbě, spolu se službami technického dozoru na stavbě při instalaci nových technologií.  

Kontaktujte nás
Tomáš Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika