Právě se zobrazuje obsah pro Ukrajina

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Pomocí inovativního a efektivního řízení programů a projektů zlepšujeme rozvojové záměry. To umožňuje šetřit čas, finanční a další prostředky, což představuje ve svém výsledku vyšší přidanou hodnotu procesu.

Inovativní a flexibilní řešení

Efektivní řízení je klíčem k úspěchu jakéhokoli projektu. Poskytujeme flexibilní programové a projektové řízení v průběhu celého životního cyklu projektu. Řídíme časový průběh, kvalitu, náklady, změny a rizika.

Bez ohledu na to, zda potřebujete komplexní outsourcing nebo jen dílčí jednoúčelovou podporu, vždy od nás obdržíte úplné, konzistentní a provázané řešení.

Naši kvalifikovaní konzultanti poskytují nezávislou podporu a poradenství k projektům všech typů a velikostí a to jak pro soukromý tak veřejný sektor. Naše základní služby jsou zaměřeny na řízení programů, projektů, nákladů, časového průběhu řešení,  a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytujeme také odborné poradenství při získávání finančních zdrojů pro projekt a dodavatelského systému.

Stejní nejsou ani dva zákazníci , ani dva projekty.  Pracujeme s celou škálou  inovativních řešení, které dokážeme flexibilně přizpůsobit vašim měnícím se požadavkům na zdroje a projekty.

Pracujte chytře se systémem Gleeds Space

Gleeds Space je vlastní extranetový systém naší společnosti, který umožňuje klientům bezpečné řízení dokumentů a procesů online. Tento přizpůsobitelný software vytváří předpoklad pro systematické hodnocení projektu, vyšší transparentnost a strukturální integraci zúčastněných  stran.

Komplexní programové řízení časového průběhu

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti programového řízení z mnoha stavebních projektů. To nám umožňuje poskytovat služby spojené s řízením  výkonnosti a postupů při plnění  milníků a řízení dodavatelského řetězce.

Podrobné řízení projektů

U menších jednorázových projektů obvykle řídíme veškeré činnosti projektových  a stavebních týmů. To znamená od prvotní koncepce až po fázi konečného předání díla. Dokážeme nalézt možnosti dosažení nejlepších výsledků a zajistit,aby vaše stavby  fungovali s optimální efektivitou.

Optimalizace výkonnosti

Naši klienti využívají informační modelování budov (BIM) ke správě informací počínaje úvodními studiemi realizovatelnosti přes provoz budov až po vyřazení stavby z provozu. V důsledku toho jsou klienti lépe schopni stanovit priority výkonnosti stavby  v souladu s postupy a procesy při řízení projektů.

Obraťte se na nás
Colin Ross

Colin Ross
General Director

Globální kontakt
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management