Právě se zobrazuje obsah pro Francie

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Pomáháme klientům zvýšit užitnou hodnotu jejich majetku. Naši odborní konzultanti pomáhají týmům klientů objektivním a nezávislým poradenstvím jak dosáhnout co nejefektivnější návratnosti investovaného kapitálu.

Naše podpora je zaměřena na dosahování vyšší ziskovosti z projektovaných záměrů, rychlejší návratnosti vloženého kapitálu a zároveň ke generování zisku.

Maximalizace finanční výnosnosti

Ve spolupráci s klienty posuzujeme stávající ziskovost existujících projektů a potenciálních akvizic a navrhujeme řešení, které vede skrze investování k jejímu zvýšení.

Prostřednictvím nezávislého posouzení finančních modelů, projektových a stavebních postupů, konečného využití a vyhodnocení podmínek na trhu navrhujeme optimální rozvojovou strategii a potřebná schémata.

Služby přizpůsobené vašim potřebám

Každý projekt je svým způsobem jedinečný. Poskytujeme proto balíčky služeb odpovídající přesně vašim konkrétním potřebám. Naše zkušenosti se správou majetku v celém životním cyklu umožňují nabídnout klientům široké portfolio služeb s možností vybrat si ty, které požadují.

Ve fázi výstavby odborně řídíme postupy v souladu s projekty, koordinujeme multidisciplinární řešitelské týmy, radíme v otázkách spojených s řešením udržitelnosti a sanace půdy, jednáme s dotčenými orgány o všech otázkách spojených s výstavbou a poskytujeme podklady pro jednání o nájemních smlouvách.

Odborné znalosti a zkušenosti

Náš poradenský tým se specializuje na residenční , komerční, obchodní a smíšené zóny. Zároveň poskytujeme služby v řadě odborných odvětví, jako jsou hotely, zdravotnictví nebo studentské koleje. Kromě toho pracujeme pro klienty v odvětví školství, vědy a výzkumu, či ve finančním sektoru. Naše služby využívají investoři z řady výrobních odvětví.

Našim klientům nabízíme rozsáhlé technické zkušenosti, znalosti trhu a podnikatelského prostředí, stejně tak jako vynikající kontakty s vlastníky nemovitostí, developerů, státními a veřejnými institucemi, zprostředkovatelskými a specializovanými konzultačními firmami. 

Obraťte se na nás
Kevin Braund

Kevin Braund
Directeur Général

Globální kontakt
Paul Dennison

Paul Dennison
Director, Development Management