Právě se zobrazuje obsah pro Polsko

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Obchodní případy definují optimální výši investic, hodnotí realizovatelnost a demonstrují ziskovost pro akcionáře transparentní formou. Zkušenosti a odborné znalosti specializované skupiny odborníků se sídlem ve Velké Británii získané ze všech oblastí veřejného a soukromého sektoru nám pomáhají připravovat obchodní případy a investiční plány i pro nejnáročnější klienty a schvalovací procesy.

Srozumitelnost cílů a výsledků

Základem každého obchodního případu je odpověď na dvě otázky:

  • Jakých výsledků chcete investicí dosáhnout?
  • Jaká je návratnost (přínos) vynaložené investice?

Náš poradenský tým spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty a poradci, kdy prostřednictvím řady postupů a metod předkládá podrobné a úplné odpovědi na tyto otázky.

Technická a finanční odbornost, kterou potřebujete

Využitím našich interních postupů zpracujeme modely odpovídající vašim konkrétním požadavkům a potřebám. Při zpracování modelů vycházíme z našich rozsáhlých zkušeností získaných z nejrůznějších stavebních projektů a správy majetku a rovněž poskytnutých dat od dalších poradců stejně jako naše interní benchmarking data.

Ocenění vašich možností

V praxi existuje bezpočet možností jak řešit určitý investiční záměr. Našim klientům poskytujeme nezávislé a objektivní poradenství v oblasti k organizační strategie, životního cyklu investice a potřeby získat nejvyšší přidanou hodnotu během celé živostnosti. Pomocí zavedených postupů kvalitativní a kvantitativní analýzy zaručujeme, že proces obchodního případu bude tou správnou investiční možností pro vaši organizaci.

Cíl klienta je v první řadě

Nestačí, že konkrétní obchodní případ má stanovenou dobrou strategii řešení, je finančně realizovatelný a zajišťuje návratnost investice Nejdůležitější je, aby se prostřednictvím investice dosáhlo cílů, které klient sleduje. Pouze tehdy je možné hovořit o přínosnosti řešení. Náš poradenský tým tuto skutečnost uvědomuje, a proto se zaměřuje na praktičnost implementace po celou dobu přípravy a realizace záměru. 

Obraťte se na nás
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Business Development Director, Poland

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
CEE Regional Director

Globální kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead