Právě se zobrazuje obsah pro Irsko

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Obchodní případy definují optimální výši investic, hodnotí realizovatelnost a demonstrují ziskovost pro akcionáře transparentní formou. Zkušenosti a odborné znalosti specializované skupiny odborníků se sídlem ve Velké Británii získané ze všech oblastí veřejného a soukromého sektoru nám pomáhají připravovat obchodní případy a investiční plány i pro nejnáročnější klienty a schvalovací procesy.

Srozumitelnost cílů a výsledků

Základem každého obchodního případu je odpověď na dvě otázky:

  • Jakých výsledků chcete investicí dosáhnout?
  • Jaká je návratnost (přínos) vynaložené investice?

Náš poradenský tým spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty a poradci, kdy prostřednictvím řady postupů a metod předkládá podrobné a úplné odpovědi na tyto otázky.

Technická a finanční odbornost, kterou potřebujete

Využitím našich interních postupů zpracujeme modely odpovídající vašim konkrétním požadavkům a potřebám. Při zpracování modelů vycházíme z našich rozsáhlých zkušeností získaných z nejrůznějších stavebních projektů a správy majetku a rovněž poskytnutých dat od dalších poradců stejně jako naše interní benchmarking data.

Ocenění vašich možností

V praxi existuje bezpočet možností jak řešit určitý investiční záměr. Našim klientům poskytujeme nezávislé a objektivní poradenství v oblasti k organizační strategie, životního cyklu investice a potřeby získat nejvyšší přidanou hodnotu během celé živostnosti. Pomocí zavedených postupů kvalitativní a kvantitativní analýzy zaručujeme, že proces obchodního případu bude tou správnou investiční možností pro vaši organizaci.

Cíl klienta je v první řadě

Nestačí, že konkrétní obchodní případ má stanovenou dobrou strategii řešení, je finančně realizovatelný a zajišťuje návratnost investice Nejdůležitější je, aby se prostřednictvím investice dosáhlo cílů, které klient sleduje. Pouze tehdy je možné hovořit o přínosnosti řešení. Náš poradenský tým tuto skutečnost uvědomuje, a proto se zaměřuje na praktičnost implementace po celou dobu přípravy a realizace záměru.