Právě se zobrazuje obsah pro Saúdská Arábie

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Znáte hodnotu celoživotního cyklu projektu? Náš tým specialistů se sídlem ve Velké Británii pomáhá klientům porozumět nákladům celoživotního cyklu projektu, aby mohli v dlouhodobém horizontu dosahovat co nejlepšího vztahu mezi náklady a výnosy.

Naše služby pomáhají klientům pochopit souvislost a důležitost detailních znalostí životního cyklu pro rozhodovací proces, ve kterém nejde jenom o úvahy o efektivitě investičních nákladů. Naše podpora metodami optimalizace nákladu rovněž napomáhá eliminovat zbytečné náklady.

Faktory celoživotního cyklu projektu

Zaujímáme vedoucí postavení mezi konzultačními firmami při hodnocení nákladů celoživotního cyklu různých projektů napříč odvětvími.  Klientům pomáháme získat za jejich peníze odpovídající hodnotu, optimalizovat náklady, zlepšovat rozhodovací procesy, při akvizicích a v jednotlivých fázích realizace projektu.

Model celoživotního cyklu projektu představuje veškeré náklady spojené s projektem. Zahrnuje všechny stavební náklady spojené s výstavbou, náklady na údržbu, provoz a mzdové náklady. Jeho součástí jsou i náklady spojené s ukončováním funkce stavby, ať již jejím prodejem, restrukturalizací nebo vyřazením z provozu.

Posouzení životního cyklu

Identifikujeme a vyhodnocujeme náklady spojené s životním cyklem projektu a rovněž dopad změn, které mohou mít výrazný vliv na průběh živostnosti budovy. Může se například stát, že vyšší počáteční náklady se klientovi vyplatí, neboť zisky mohou být v dlouhodobějším horizontu vyšší a náklady na provoz, opravy a údržbu výrazně nižší.

Zpracováváme podrobné zprávy v souladu s normou BS ISO 15686-5:2008. V nich formulujeme jednoznačnou strategii správy aktiv.

Náklady celoživotního cyklu a dlouhodobě udržitelná řešení

Provádíme porovnání různých možností dodávek stavebních komponentů a služeb z hlediska životního cyklu projektu. Klienti tak mají možnost vybrat si co nejlepší řešení, které bere v úvahu i budoucí provoz.

Poskytujeme klientům podrobnou strukturu nákladů na údržbu a přehled požadavků na výměnu komponentů objektu. To umožňuje klientům efektivně řídit nákladů po celý životní cyklus projektu.

Naše služby zahrnují také posuzování dlouhodobé udržitelnosti stavby, včetně srovnání energetické náročnosti a dopadů na životní prostředí v souladu s normou BS ISO 14040/14044.

Optimalizace nákladů

Optimalizace nákladů pomáhá maximalizovat poměr ceny a hodnoty od počátku až po vyřazení stavby z provozu.

Optimalizace nákladů není orientována na prosté snížení nákladů. Jejím cílem je odstranit všechny prvky a činnosti, které vedou k vyšším nákladům bez přispění k vyšší funkčnosti nebo vyššímu výkonu. To se týká materiálů, postupů, dodavatelů, nadměrné specifikace nebo špatně nastaveného časového průběhu.