Právě se zobrazuje obsah pro Španělsko

Změnit zemi

Naše nabídka služeb 

Našim klientům poskytujeme specializovaný dozor v oblasti nákladů, které jim dodává jistotu životaschopnosti a ziskovosti jejich projektů.

Dříve než se klient rozhodne zakoupit pozemek pro stavbu, provedeme rychlé a odborné posouzení projektového záměru z hlediska jeho realizovatelnosti.. V průběhu výstavby sledujeme náklady a řídíme dodavatelský systém  s cílem dosáhnout co nejlepší návratnosti vynaložených prostředků. Díky našim vynikajícím technickým znalostem dokážeme najít optimální rovnováhu mezi časovým průběhem výstavby, kvalitou dodávek, náklady a riziky. Našim cílem zůstává dosažení co nejvyšší efektivity projektu.

Zkušenosti ze 130 let činnosti

Naše společnost má 130 let zkušeností se sestavováním rozpočtů staveb a hodnocením jejich výše ve všech oborech. . Naše podrobné tržní a stavebně-konstrukční znalosti nám umožňují snižovat náklady výstavby a tím zvyšovat hodnotu majetku klientů. Klientům poskytujeme výhody tím, že při řešení můžeme využít velké množství benchmarkingových dat z jednotlivých oborů. Z nich můžeme vycházet a minimalizovat případné ztráty od plánování projektu až do uvedení do provozu.

Při poskytování našich služeb vycházíme jak z proaktivního přístupu k projektům našich klientů, tak z úzké spolupráce s jejich pracovníky. Klíč k dosažení žádoucího cíle spatřujeme v pochopení jejich úsilí, rizikového profilu a očekávání při podnikání. Naši klienti mohou profitovat z rad a odborných znalostí kvalifikovaných a zkušených senior manažerů řízení nákladů, kteří se přímo podílejí na řízení projektu po celý čas jeho trvání.

Předvstupní poradenství

Z praxe víme, že o nákupu pozemku musí naši klienti často rozhodnou velmi rychle, aniž mají dostatečné, nebo jen omezené informace a znalosti o výsledném efektu projektu. Naši odborníci pro řízení nákladů s kvalifikací RICS jsou schopni velmi rychle a kvalifikovaně posoudit realizovatelnost projektu, výši nákladů jakož i  návratnost investice. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a znalostmi chování trhu můžeme našim klientům pomoci investovat bezpečně a bez velkých rizik.

Poradenství v procesu realizace

V procesu přípravy realizace poskytujeme jako nezávislá společnost nestranné poradenství, zajišťování dodavatelského řetězce, dodržování smluvních podmínek, ochranu zájmů klienta, a zároveň řídíme rozpočet výstavby.

Navrhujeme dodavatelské strategie a řídíme systém dodávek. Připravujeme smlouvy, kontrolujeme práce a vyhodnocujeme změny a ostatní finanční podmínky, aby realizace projektu splňovala dohodnutá kritéria, náklady a časový plán.

Obraťte se na nás
Carlos Arribas

Carlos Arribas
Associate Director, Spain

Globální kontakt
Paul Sweeney

Paul Sweeney
Regional Director, London