Právě se zobrazuje obsah pro Ukrajina

Změnit zemi

Naše služby poskytované

Našim klientům pomáháme navrhovat a zavádět strategie efektivnější správy jejich majetku a tím dosahovat úspor.

Hodnota majetku ve veřejném sektoru se odhaduje na 370 miliard GBP. Jeho správa stojí ročně 25 miliard GBP. Nehledě na systematické finanční škrty je nadále nutné odhalovat možnosti dalších úspor. Majetek soukromého sektoru má přitom podstatně vyšší hodnotu a čelí podobným problémům.

Nezávislé poradenství a podpora

Společně s klienty vytváříme strategie na dosažení úspor zlepšením řízení podnikových procesů lepší správu majetku a využití informační a telekomunikační technologie (ICT ).

Náš tým složený z nezávislých odborníků na správu majetku a zajišťování dodávek disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti správy majetku, způsobů řízení podnikových procesů, posouzení organizace, ICT, jakož i řízení lidských zdrojů.

Speciální odborné znalosti

Naši klienti si mohou vybrat ze široké škály poskytovaných služeb, ke kterým patří:

Racionalizace správy majetku

Klientům pomáháme generovat hodnotu majetku posouzením potřeby jejich majetkové strategie v souladu s firemním plánem. To umožňuje zbavit se nepotřebného majetku a zabezpečit efektivnější využití ploch. V konečném výsledku se dosahuje lepších výnosů z majetkových portfolií a maximalizuje se likvidní hodnota aktiv

Maximalizace výkonnosti

Klientům pomáháme maximalizovat efektivitu nákladů na jejich umístění snížením množství odpadů a efektivnější „prací“ majetku. Zvláštní pozornost je nutné věnovat strategii lepšího využití pracovníků (včetně flexibilních pracovních strategií), programům na snížení spotřeby energie a emisí uhlíku a efektivitě systémů prostorového plánování a řízení.   

Lepší řízení dodávek

Klientům radíme dle zásad inteligentního a kooperatívního poradenství, jak dosáhnout dlouhodobějších úspor při nákupech. Za rozhodující přitom pokládáme efektivní propojení strategie nákupu se strategií dodavatelských řetězců při uplatnění principu méně rizika – více zisku.

Správa a provoz nemovitostí

Vytváříme a zavádíme strategie každodenního provozu, které  přispívají k úsporám nákladů po celý životní cyklus nemovitosti. Jedná se o různé strategie od FM jednotlivých dílčích oblastí majetku až po jeho uplatnění jako komplexního řešení správy nemovitostí.

Obraťte se na nás
Colin Ross

Colin Ross
General Director

Globální kontakt
Michael Davies

Michael Davies
Senior Director