Právě se zobrazuje obsah pro Saúdská Arábie

Změnit zemi

Naše služby poskytované 

Naše odborné znalosti pomáhají klientům dosahovat požadovanou kvalitu a dodržovat termíny v souladu s rozpočtem a stanovenými standardy. 

Zastupujeme klienta/investora v monitorování souladu realizace prací a schváleného návrhu projektu.

Naše služby kontroly kvality obvykle nabízíme jakou součást širšího portfolia služeb při řízení nákladu a projektu v Polsku, Španělsku, na Ukrajině, v České republice, na Slovensku a v Rumunsku. Vycházíme přitom z podmínek a zákonodárství v jednotlivých zemích, které je odlišné. Zahrnuje různé pozice, jako například Inspektor Nadzoru v Polsku, Tech Nadzor na Ukrajině a technický architekt (Dirección de Ejecución de Obras) ve Španělsku.

Systematické řízení kvality

Díky 130 letům zkušeností v oboru správy majetku a řízení staveb a zároveň řadě poboček po celém světě se můžeme pyšnit bezkonkurenčními odbornými znalostmi v globálním i místním měřítku. Ve všech fázích výstavby aplikujeme vyzkoušené a ověřené postupy:

Před započetím výstavby

Vytváříme podrobný přehled a stanovíme relevantní zákonné požadavky. Účastníme se předání staveniště zhotoviteli stavby a kontrolujeme příslušnou projektovou dokumentaci.

Ve fázi projektování a tendrování:

  • zabezpečíme definování a odsouhlasení standardů kvality a informujeme o nich projektový tým,
  • stanovíme odpovědnost za každou část projektu příslušnému týmu,
  • zajišťujeme zavedení systému kontrolních mechanismů se všemi projektanty, zhotoviteli stavby i dodavateli,
  • vyhodnotíme zkušenosti zhotovitele.

Během výstavby

Příslušné postupy společnosti Gleeds zajišťují na stavbě inspektoři s potřebnou kvalifikací a oprávněním, co se týče kvality materiálů a odbornou úroveň procesu výstavby. Prostřednictvím rozsáhlých schvalovacích postupů a podrobných manuálů výstavby dohlížejí zároveň na rozestavěnost, zda vykonané práce jsou v souladu se schváleným projektem. Náš dvoufázový přístup k řízení kvality výstavby obvykle zahrnuje i projektové manažery, kteří dohlížejí na inspektory pro řízení kvality.

Po ukončení výstavby

Vyhodnotíme stavbu, zajistíme nápravu případných vad a nedodělků a potvrdíme předání kompletní dokumentaci ke kolaudaci stavby a její uvedení do provozu.