Právě se zobrazuje obsah pro Spojené Státy Americké

Změnit zemi

Naše nabídka služeb 

Našim klientům pomáháme lépe využívat jejich pozemkové a majetkové portfolio, minimalizovat rizika, přizpůsobit a zmodernizovat je za účelem rozšíření jejich užívání a zajistit jejich soulad s novými právními předpisy.

V podmínkách napjatosti rozpočtu, zkracování lhůt plnění a dalších náročných požadavků vám naše služby přinášejí krátkodobé i dlouhodobé výhody.

Nezávislá odborné posudky

Pro klienty provádíme znalecké posudky na všechny typy pozemků a nemovitostí bez ohledu na jejich velikost, rozlohu nebo lokalitu. Naše proaktivní poradenství poskytované znalci akreditovanými u organizace RICS a kvalifikovanými inženýry je zárukou pro poskytování přesných a konzistentních dat.

Naše mezinárodní síť poboček umožňuje poskytovat služby pro velká portfolia. Díky tomu jsme schopni vám nabídnout rychlou pomoc přímo ve vašem regionu. Pokud prodáváte komerční nemovitost, můžeme vám rychle posoudit velikost budovy a zamezit tak zbytečným prodlevám.

Na základě našich konzultací mohou klienti přijmout potřebná investiční rozhodnutí až po zvážení všech rizik a nákladů spojených se závazkem nákupu či podmínkami pronájmu nemovitosti.  

Jako nezávislí poradci můžeme poskytovat naše služby jako zprostředkovatelé, což můžete využít při uzavírání dohod a jednáních se třetími stranami.

Inteligentní shromažďování dat

Měříme a převádíme naměřená data do formátu, který požadujete. Tím získáte kompletní kontrolní záznam informací k okamžitému využití.

Prostřednictvím aktualizovaných záznamům vám pomůžeme vytvořit a udržovat komplexní plán správy a zajistit tak optimální efektivitu správy vašeho majetkového portfolia.

Služby na míru

Nabízíme širokou škálu služeb přizpůsobených vašim specifickým požadavkům. Patří mezi ně následující služby:

Správa majetku

 • Znalecké posudky budov a akvizic
 • Služby pro pronajímatele a nájemce související s opotřebením pronajímané nemovitosti
 • Služby související s návrhem plánované údržby
 • Zpracování plánu údržby za celý životní cyklus stavby
 • Dodržování zákonných předpisů
 • Monitorování výstavby
 • Odborná analýza vad budovy
 • Topografické zaměření pozemku
 • Služby spojené s vyměřením plochy pozemku
 • Vyměřovací stavební posudky budov
 • Informační modelování budov metodou BIM (Building information Modelling)

Služby pro proces výstavby

Ohodnocení pozemků a nemovitostí

Projektové plánování