Právě se zobrazuje obsah pro Irsko

Změnit zemi

Naše zkušenosti 

Bezpečnostní organizace musí reagovat na výzvy, které představují neustále se měnící požadavky, v napjatých časových lhůtách a v návaznosti na technologický vývoj. Díky tomu, že náš tým dosud poskytl poradenství týkající se projektů v obranném sektoru za více než 2 miliardy britských liber, máme tedy zkušenosti s poskytováním služeb, které poskytují klientům možnost reagovat okamžitě a přesně.

Náš tým v daném sektoru je organizovaný tak, aby byl schopen reagovat rychle, efektivně a v souladu se speciálními procesními a bezpečnostními požadavky tohoto odvětví.

Důraz na bezpečnost

Členové našeho týmu prošli bezpečnostními prověrkami sektoru obrany pro příslušné projekty, na kterých pracují. Software a procesy, které používáme, plně odpovídají protokolu v sektoru obrany.

Cenné znalosti

Jsme dobře informováni. Naši specialisté má zkušenosti v obranných strukturách a chápou problémy, kterým naši klienti čelí. Projekty dokončené naším  fórem pro  sektor obrany  poskytuje cenné poznatky o vývoji a strategických opatřeních v tomto sektoru.

Především však naši konzultanti vědí, jak dosáhnout nejlepší kvality. Klienti mají k dispozici jasný rozhodovací rámec, který jim dává jistotu, že investují kapitál nejefektivnějším způsobem.

Pochopení požadavků všech zainteresovaných stran je klíčem k poskytování služeb skutečné hodnoty v obranném sektoru. Ken Munro, Head of Defence