Výzkumné centrum regionu Haná

S naší pomocí vyrostlo centrum pro výzkum zemědělských plodin.

Gleeds poskytoval poradenství pro smluvní záležitosti 3 různým akademickým investorům během výstavby čtyř nových budov, navržených pro individuální výzkumné programy, a přestavbu skleníku na přilehlých pozemcích. Budovy, které zabírají na více než 7 000m2 plochy, jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi.

Tímto jsme pomohli vytvořit nové zařízení, které rozšíří výzkumné možnosti univerzity – a umožní sdílet biotechnologické poznatky, ze kterých profitují zemědělské a šlechtitelské společnosti v regionu.

Kontrola financí

Bylo nezbytné, aby všichni účastníci, tedy Univerzita Palackého, Ústav experimentální botaniky a Výzkumný ústav rostlinné výroby, získali maximální návratnost ze své investice. Náš tým toho dosáhl pomocí:

 • Koordinací souvisejících investic a alokace nákladů
 • Value engineering, tedy ušetřit náklady, aniž by se zvyšovaly budoucí výdaje
 • Řízením dodavatelů, kteří dodávali vybavení, technologie, nábytek a další vybavení interiérů

Líheň pro rostlinnou biotechnologii

Pomohli jsme vytvořit centrum, které se soustřeďuje na výzkum v následujících oblastech:

 • Proteinová biochemie a proteomika
 • Bioenergetika rostlin
 • Chemická biologie
 • Rostlinné biotechnologie
 • Genetika a genomika rostlin
 • Buněčná a vývojová biologie rostlin
 • Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin
 • Metabolomika
Dvojpodlažní budovy jsou vysoce účelové a zcela podřízené vědeckému výzkumu a náročným požadavkům nejmodernějšího přístrojového vybavení, které si žádalo sofistikované řešení vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalací a inteligentního řízení. Jana Zimová, Main Project Manager, Centre of the Haná Region for Biotechnological and Agricultural Research
Kontaktujte nás
Tomas Homola

Tomáš Homola
Ředitel, Česká republika