Zásady různorodosti a rovných příležitostí

Gleeds je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti

Gleeds uznává výhody plynoucí z různorodosti zaměstnanců, a proto se zavázala posuzovat všechny uchazeče a zaměstnance spravedlivě, bez ohledu na faktory, které nesouvisí se zaměstnáním, včetně věku, pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženského vyznání nebo víry či zdravotního postižení.

Máte-li pocit, že naše přijímací řízení zaměstnanců bylo vůči vaší žádosti o zaměstnání nespravedlivé, obraťte se na náš náborový tým na careers@gleeds.com.

Stáhněte si prosím naše Zásady různorodosti a rovných příležitostí z modulu nacházející se na pravé straně.